Sitemap: http://www.eyardagebook.com/sitemap.xml

中國科學(xué)院青海鹽湖研究所關(guān)于司機(甘河中試基地)招聘結果的公示

發(fā)布時(shí)間:2024-06-18

由應聘人員申請,人事教育處資格審查,經(jīng)2024年6月18日所招聘委員會(huì )面試通過(guò),現對擬聘司機(甘河中試基地)人員名單予以公示:

李永壽

公示期為5個(gè)工作日(6月18日-6月24日),若有異議,請向所紀委或人事教育處反映。

聯(lián)系人:董生發(fā)

聯(lián)系方式:0971-6305173,dongshf@isl.ac.cn


?

?

?????????????????????????????????????????????????????????????人事教育處

???????????????????????????????????????????????????????????2024年6月18日

?


附件: